Curriculum Vitae

Martijn Lucas Smit

23/11/1968, Groningen, NL

Opleiding

Stedelijk Gymnasium Haarlem 1981 – 1987
Universiteit van Amsterdam, Filosofie 1987 – 1988

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam

Diploma behaald, afdeling Vrije Richting, vh Monumentaal

1988 – 1993

1993

Werk (selectie)

Adviescommissie A, beeldende kunst

Mondriaan Fonds, Amsterdam, voorzitter

2012

Adviescommissie A, beeldende kunst en vormgeving

Fonds BKVB, Amsterdam, lid en plaatsvervangend voorzitter

2011

My love, which is a building

Curator tentoonstelling van beeldende kunst en architectuur met K. Hoeben,

André Pielage, Sandro Setola, Jan van de Pavert, Tomas Adolfs en Marissa Evers.

37PK en ABC Architectuurcentrum, Haarlem

2011

Co-directeur De Nieuwe Verdieping

Artistiek leiding ism zakelijk directeur Tamara Sterman

Organisatiebureau voor manifestaties van beeldende kunst

2010 > heden

Commissielid regeling O&O (onderzoek & ontwikkeling)

CBK Rotterdam

2010 > heden

Lid Adviescommissie C, beeldende kunst en vormgeving

Fonds BKVB, Amsterdam

2010

Directeur Nieuwe Vide, Haarlem

Zakelijk en artistiek leiding, budgetbewaking, fondsenwerving

2001 – 2010

Bemiddelaarssubsidie Fonds BKVB t.b.v. Onderzoek

naar Nederlandse kunstenaarsinitiatieven en presentatie-instellingen voorbereiding publieksmanifestatie Nederlandse kunstenaarsinitiatieven

2008 – 2009

Workshop over kunstenaarsinitiatieven, HKU

2009

Lid Adviescommissie Openbare opdrachten, Gemeente Haarlem

Begeleiding Openbare Opdracht Anno Dijkstra (opdr. Gem. Haarlem)

Begeleiding Openbare Opdracht Yvonne Fontijne (opdr. Gem. Haarlem)

2008 – 2009

2008 – 2009

2008 – 2009

Rijksgecommiteerde HKU 2008

Curator en organisator Kunstenaarsinitiatief Nieuwe Vide, Haarlem

Organisatie van circa honderd tentoonstellingen en manifestaties, onderstaand worden enkelen genoemd.

1998 – 2008

Back + Forth (ism Hotel Maria Kapel, Hoorn)

Uitwisseling met Gdansk, Polen, i.o.v. Kunst en Cultuur Noord Holland

Een uitwisseling tussen twee regio’s met een historische band.

2007

My Eyes keep Me in Trouble / Seen and Not Seen

Uitwisseling met het CCNOA, Centre for Contemporary Non Objective Art, gevestigd in Brussel.

2007 – 2008
)toon) festival van beeld en geluid met elektronica als grondstof 2000 – 2007

Edelweiss 1, 2, 3

(ism beeldend kunstenaar Anno Dijkstra). Kleine poëtische ingrepen in de openbare ruimte.

2005 – 2006

Lopend Beeld

In samenwerking met publicist en beeldverhaal-expert Joost Pollmann wordt een keer in de twee jaar op verschillende Haarlemse locaties Lopend Beeld georganiseerd, een tentoonstelling op het snijvlak van beeldende kunst en animatie.

2001, ’03, ’05, ‘07