De Nieuwe Verdieping

dnv


De Nieuwe Verdieping is een instelling die zich bezig houdt met de ontwikkeling en organisatie van manifestaties op het gebied van (beeldende) kunst, die zijzelf van belang acht. Dit kunnen tentoonstellingen zijn, maar ook festivals, symposia, debatten of publicaties. Zonder verbonden te zijn aan een tentoonstellingsruimte of andere vaste plek kan De Nieuwe Verdieping gezien worden als een locatieloze presentatie-instelling. Dit laatste komt voornamelijk ten goede aan de flexibiliteit en slagvaardigheid van de instelling.

De drie drijvende krachten achter De Nieuwe Verdieping zijn Tamara Sterman, Martijn Lucas Smit en Jorien Kaper, respectievelijk Zakelijk Directeur, Artistiek Directeur en Voorzitter van Bestuur. Andere bestuursleden zijn Anno Dijkstra, Juliëtte van Dijk en Daniël Zegeling.

Naar gelang de omvang van het betreffende project wordt het team uitgebreid met allerhande professionele zelfstandigen uit hun gezamenlijk netwerk.

Het eerste grote project dat De Nieuwe Verdieping ontwikkelt is de manifestatie [Ki], die volgens planning in oktober 2012 in Den Haag zal plaatsvinden.