Edelweiss

edelweiss1


Het terrein waarop kunstenaarsinitiatief Nieuwe Vide is gehuisvest is constant in verandering: grond wordt afgegraven, oude gebouwen zijn in verval, nieuwbouw is in aantocht. Waar gisteren nog een hek stond, is nu een geïmproviseerde weg voor bouwverkeer, waar nu een berg zand ligt, is morgen wellicht een afgraving. Binnen deze dynamische context brengt Nieuwe Vide het project Edelweiss, een onregelmatige reeks van ingrepen in de openbare ruimte. De ingrepen zijn illegaal, in de zin dat er op geen enkele wijze toestemming voor zal worden gevraagd, overigens niet zozeer als ‘statement’, maar eerder om de handen in de programmering en plaatsing zo veel mogelijk vrij te houden. Edelweiss zoekt naar kleine, onverwachtte, maar wel wonderlijke en poëtische ingrepen.


edelweiss3

Anton Dekker


Het programma wordt bepaald door Martijn Lucas Smit en kunstenaar Anno Dijkstra, en dient tamelijk organisch tot stand te komen: onder invloed van allerlei omstandigheden wordt zij gevormd: sommige werken zijn niet vandalisme-bestendig, vergankelijk of zullen simpelweg verdwijnen, andere zullen na verloop van tijd door de organisatie worden verwijderd of juist hersteld. Van het een komt het ander.


In de periode 2005 – 2006 brengen drie edities van Edelweiss werken in de openbare ruimte van onder meer: Ian MacDonald, André Pielage, Robbert van der Horst, Ax710, Jochem van der Spek, Rosa van Goudoever en Anton Dekker.