My love which is a building#2

een tentoonstelling van kunst en architectuur

37PK, Platform voor Kunsten


Rob Bouwman, Gerbrand Burger, Frank Havermans, Inti Hernandez, Eric Martijn,

Jan Maarten Voskuil

Curator: Martijn Lucas Smit


In dit project staat een sterke fascinatie voor het gebouw en specifiek het gegeven van verwijzing centraal. Hoe autonoom kan een model of maquette zijn? De deelnemende kunstenaars begeven zich op de rand van deze autonomie. Zij maken vanuit verschillende perspectieven werk dat zich manifesteert als verwijzing naar een ander object. MY LOVE WHICH IS A BUILDING #2 bestaat uit een expositie bij 37PK, te zien van 13 januari t/m 3 maart 2013; daarnaast wordt half februari in het ABC Architectuurcentrum een aansluitende gespreksmiddag georganiseerd. Het is de tweede editie van een samenwerkingsproject van 37PK, ABC en tentoonstellingscurator Martijn Lucas Smit.


burger

Gerbrand Burger


De kunstenaars in de tentoonstelling werken vanuit hun eigen beeldtaal en werkwijzen. Architectuur, samen met literatuur en cinematografie, is een steeds terugkerend motief in de tekeningen, films en installaties van Gerbrand Burger. Belangrijke factoren in het werk van architectonisch vormgever Frank Havermans zijn vrijheid en eigenzinnigheid, waarbij hij met relatief goedkope materialen en eenvoudige gereedschappen te werk gaat. Inti Hernandez maakt tekeningen en sculpturen waarin hij speelt met perspectief en zich bedient van het herkenbare vocabulaire van architectuur en industrieel ontwerpen. Bij het werk van Eric Martijn staat het omvormen, barricaderen, ontsluiten en omdraaien van bestaande materialen en voorwerpen telkens opnieuw centraal. Het uitgangspunt van het werk van Jan Maarten Voskuil en van Rob Bouwman is niet ver van elkaar verwijderd. Beiden zijn bezig met de materie van het schilderij en onderzoeken de vorm en betekenis van het werk an sich, waarbij vooral het werk van Voskuil eigenlijk alleen nog naar zichzelf verwijst.


hernandez2

Inti Hernandez


Aan de gespreksmiddag ‘MLWIAB#2, het werk als snijvlak van kunst en bouwen’ nemen zowel kunstenaars als architecten deel. Zij hebben als overeenkomst dat zij werken op het snijvlak van toepassing en autonomie, verwijzing, beeld en maquette. De discussie zal zich toespitsen op de spanning tussen ontwerp en bouwen, autonomie en dienstbaarheid, representatie en communicatie. Samen buigen zij zich over de vraag ‘Wat is het werk: het vergezicht, het visioen, het ontwerp, de blauwdruk of de maquette? Of toch het bouwwerk, dat vaak (nog) niet bestaat, maar waarnaar wordt verwezen?’.


MY LOVE WHICH IS A BUILDING #2 -  Rob Bouwman, Gerbrand Burger, Frank Havermans,

Inti Hernandez, Eric Martijn, Jan Maarten Voskuil

Curator: Martijn Lucas Smit

13 januari t/m 3 maart 2013; opening expositie zondag 13 januari om 16.00 uur

37PK (Platform voor Kunsten)

Groot Heiligland 37 |  2011 EP Haarlem

donderdag t/m zondag 12.00 – 17.00 uur

infoat37pkdotnl  (infoat37pkdotnl)   | 023 551 84 32 | www.37pk.nl


havermans1

Frank Havermans